Inschrijfformulier vraagouder
 Op deze pagina kunt u zich als vraagouder inschrijven.
Voornaam en achternaam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
E-mail adres:


Geslacht kind 1:


jongen    meisje   
Voornaam:
Achternaam:
Geboortedatum:


Geslacht kind 2:


jongen    meisje   
Voornaam:
Achternaam:
Geboortedatum:


Geslacht kind 3:


jongen    meisje   
Voornaam:
Achternaam:
Geboortedatum:


Geslacht kind 4:


jongen    meisje   
Voornaam:
Achternaam:
Geboortedatum:

Gewenste ingangsdatum opvang:


Maandag van   uur   tot   uur
Dinsdag van   uur   tot   uur
Woensdag van   uur   tot   uur
Donderdag van   uur   tot   uur
Vrijdag van   uur   tot   uur
Zaterdag van   uur   tot   uur
Zondag van   uur   tot   uur

Heeft u bezwaar tegen een gastouder die wel rookt maar niet bij de kinderen? ja     nee

Zoekt u gastouderopvang in de buurt van uw huis of uw werk?

huis   werk
Adres werk:

Naam en adres school (indien u naschoolse opvang wenst):


Wilt u gastouderopvang in uw eigen woning?

Ja     Nee    

Wat is de moedertaal van uw kind?


Heeft u bezwaar tegen andere kinderen bij de gastouder?

ja     nee

Mag uw kind buiten spelen?

ja     nee

Mag uw kind in de auto bij de gastouder (mits inzittenden verzekering)?

ja     nee

Mag uw kind (zelfstandig of bij de gastouder) op de fiets?

ja     nee

Heeft u opvang tijdens vakantie nodig? (in het geval van buitenschoolse opvang)

ja     nee

Heeft u bezwaar tegen huisdieren?

ja     nee


 Heeft u vragen/opmerkingen?