TARIEVEN
Behalve de opvangvergoeding aan de gastouder betaalt u bureaukosten aan gastouderbureau GOOI EN FLEVOLAND. Dat is een vast bedrag per maand.
De bureaukosten zijn niet alleen een vergoeding voor het bij elkaar brengen van ouder en gastouder maar vooral een vergoeding voor het begeleiden van de opvang door middel van controles,verantwoording naar instanties, hulp en advies aan gastouders, evaluaties met ouders en gastouders , thema avonden en cursussen, en administratieve verplichtingen.  Omdat dit allemaal doorlopend werk is worden elke maand bureaukosten betaald. De bureaukosten van het gastouderbureau kunt u in de berekening voor de belastingdienst meenemen.

BUREAUKOSTEN
Bureaukosten bestaan uit 2 delen; bemiddelingskosten en een begeleidingskosten.
De volgende prijzen worden gehanteerd:

a) Bemiddelingskosten (eenmalig per gezin)  30,00-
- Intake/Kennismakingsgesprek
- Werven gastouder /plaatsen advertenties
- Koppelingsgesprek met gast en vraagouder
- Opstellen overeenkomst vraagouder en gastouderbureau
- Opstellen overeenkomst vraagouder en gastouder

b) Begeleidingskosten per maand, vanaf 2014/2015
1e kind        2e kind of meer       
  80,00       37,50       

- Maandelijkse facturatie bureaukosten
- Maandelijkse facturatie gastouderkosten (m.u.v. noodopvang)
- Risico inventarisatie veiligheid (1x per jaar)
- Risico inventarisatie gezondheid (1x per jaar)
- Begeleiding en ongevallen registratie
- Evaluatiegesprek ( 2x per jaar)
- Huisbezoeken aan gastouders (minimaal 2x per jaar)
- Huisbezoeken aan gastouders onaangekondigd (minimaal 2x per jaar)
- Hulp/advies aan ouders en gastouders
- Scholing gastouders volgens de normen van 2014/2015
- Kostenloze werving van nieuwe gastouder (2e)
- Bemiddeling in geval van conflict situatie
- Kostenloos verzorgen van een back up gastouder tijdens vakanties en ziekte
- Bemiddeling in geval van conflict situatie
- Verzorgen van thema avonden/ workshops en uitjes

*
Bent u woonachtig buiten de regio 't Gooi en Flevoland en wilt u wel gebruik maken van onze diensten dan bieden wij via Gastouder Company een basis pakket aan voor 37,50 per maand. Voorwaarden is dat u zelf een gastouder aanbrengt en deze ook geregistreerd moet staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Wij hanteren de standaard wettelijke verplichtingen. Indien u gebruik wilt maken van extra diensten zoals automatisch inbegrepen bij gastouderbureau GOOI EN FLEVOLAND (denk hierbij aan een back up gastouder, werven van een nieuwe gastouder etc.) dan dan betaalt u op dat moment daar een extra bedrag voor. Indien u gastouder niet staat ingeschreven in het LRKP dan komt u automatisch in het all inn pakket van GOOI EN FLEVOLAND.


Richtlijnen per uur per kind voor opvang bij de gastouder thuis
inclusief middageten, een stukje fruit en drinken ( excl. baby voeding en luiers)

van

07.00 uur

tot

22.00 uur

 4,00 -  5,00

van

BSO*

tot

22.00 uur

 4,20 -  5,00

van

22.00 uur

tot

07.00 uur

 20,00 vast voor de nachtopvang

BSO= Buitenschoolse opvang.

Nachtopvang is alleen mogelijk indien de gastouder hiermee instemt en dit is vastgelegd in de overeenkomst tussen gastouder en vraagouder.
Indien de kind(eren) mee ontbijten en dineren gelden onderstaande bijkomende kosten.

Indien de gastouder uw kind(eren) met de auto dient te vervoeren naar school en/of peuterzaal en/of hobby, sportvereniging, geldt een kilometervergoeding van 0,19 per km.
Dit is een tarief volgens de richtlijnen van de belastingdienstRekenvoorbeeld

Wilt u weten of u kinderopvangtoeslag kunt krijgen en hoeveel? Dan kunt u een proefberekening maken op de site van de belastingdienst.