Professionaliteit, kleinschaligheid, huiselijkheid en flexibiliteit zijn de kernwoorden van gastouderopvang. Veel ouders kiezen met name daarom voor deze vorm van opvang. Wij helpen u bij het vinden van het juiste opvangadres. Daarbij vergelijken wij uw wensen met ons bestand van zorgvuldig geselecteerde gastouders.

De voordelen van gastouderopvang

1. Flexibele opvang
2. Betaalbare kinderopvang
3. Professionele opvang in een huiselijke omgeving
4. Gecertificeerde/gediplomeerde gastouder
5. Persoonlijke aandacht
6. Back-up gastouder tijdens vakanties en ziekte gastouder
7. Avond en weekend opvang mogelijk

U kunt uit 2 vormen van gastouderopvang kiezen:
1. De gastouder verzorgt de opvang vanuit haar eigen huis
2. De gastouder verzorgt de opvang in het huis van de ouders
*  Aan deze laatste vorm van opvang zitten wel enkele voorwaarden verbonden.

Opvang bij de vraagouders thuis
Wanneer een gastouder meer dan 3 dagen aan huis bij ouders kinderen opvangt, dan is de ouder verplicht om de gastouder in loondienst te nemen. GOB GOOI EN FLEVOLAND biedt hier geen dienstverlening voor. Wilt u via GOB GOOI EN FLEVOLAND de opvang aan huis laten verzorgen, dan kan dit maximaal 3 dagen per week of met 2 gastouders.

Drie dagen of minder per week
Wanneer kinderen in het huis van de vraagouder worden opgevangen, is er sprake van een dienstverband wanneer er een gezagsverhouding bestaat. Bij GOB GOOI EN FLEVOLAND tekenen gastouder en vraagouder ervoor dat er geen sprake is van een gezagsverhouding. Gast en vraagouder komen gezamenlijk de afspraken overeen en deze worden in een overeenkomst van opdracht vastgelegd.

Wanneer men tijdens de koppelingsovereenkomst toch overeenkomt dat er sprake is van een gezagsverhouding, dan valt de gastouder onder de regeling dienstverlening aan huis. Ook dan mag een gastouder niet meer dan 3 dagen werkzaam zijn bij de ouder. Het maakt niet uit hoeveel uur er per dag wordt gewerkt, alleen het aantal dagen per week is van belang. Bij de regeling dienstverlening aan huis zijn de rechten en plichten die gelden bij een normaal dienstverband niet van toepassing, behalve de volgende:

1. Recht op het minimumloon
2. Recht op vakantiegeld (8%, dit kan opgeteld worden bij het uurbedrag of jaarlijks uitgekeerd worden)
3. Recht op (doorbetaalde) vakantiedagen (minimaal 4 maal de overeengekomen arbeidsduur per week)
4. Recht op doorbetaling bij ziekte, gedurende maximaal 6 weken (70% van het loon, maar minimaal het minimumloon)
5. Recht op een veilige werkomgeving (ARBO)

De werkgever (in dit geval de ouder) hoeft geen loonbelasting en sociale premies (loonheffing) af te dragen, en heeft ook geen administratieve verplichtingen.Aanmeldingsprocedure
Na ontvangst van het inschrijfformulier maken wij telefonisch met u een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens dit vrijblijvende intakegesprek krijgt u uitleg over de werkwijze van Gastouderbureau GOOI EN FLEVOLAND. Tevens inventariseren wij uw wensen met betrekking tot de opvang. Voor de bemiddelingsmedewerkster is dit gesprek bedoeld om een indruk te krijgen van u en uw gezin, zodat wij een passend gastgezin kunnen vinden.Begeleiding

Na ontvangst van het inschrijfformulier nemen wij contact met u op voor het intakegesprek.Kinderopvangtoeslag
Vanaf 1 januari 2007 bestaat er verplichte werkgeversbijdrage voor kinderopvang. Deze bijdrage verloopt via de belastingdienst. Iedereen die gebruik maakt van kinderopvang, krijgt 1/3 deel van zijn kosten vergoed door de belastingdienst. Dit geldt ook voor zelfstandigen. Daarnaast heeft u ook nog recht op de inkomensafhankelijke bijdrage.