Algemeen

Gastouders vormen de basis van ons gastouderbureau. Het is dus belangrijk dat de gastouder voldoet aan de kwaliteitseisen en goed kan samenwerken met het bureau. Alvorens de gastouder kinderen mag opvangen, toets de bemiddelingsmedewerker de kwaliteiten van de gastouder n.a.v. de competenties uit het gastouderprofiel. Concreet houdt dit in dat gastouders in het bezit moeten zijn van minimaal het MBO-2 diploma Helpende Zorg en Welzijn of een vergelijkbare opleiding zoals SPW 3 te hebben voltooit. Daarnaast volgen gastouders de Eerste Hulp aan Kinderen en moeten zij regelmatig een pedagogische opfriscursus doen. De professionaliteit van een gastouder komt ook tot uiting in haar inzicht in eigen waarden en normen en de houding waarmee zij haar werk doet.

Voor gastouders gelden de volgende aanvullende eisen:

Kleinschalige opvang

Een gastouder mag op 2 locaties kinderen opvangen: op het eigen woonadres of bij de vraagouders thuis. Er mogen maximaal 6 kinderen tegelijkertijd opgevangen worden, inclusief de eigen kinderen tot 10 jaar. Een gastouder die opvang biedt aan kinderen tot 4 jaar, mag 5 kinderen tegelijkertijd opvangen.Aanmeldingsprocedure

Na ontvangst van het inschrijfformulier neemt Gastouderbureau GOOI EN FLEVOLAND contact met je op voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt bekeken of jij en je omgeving voldoen aan de eisen die het gastouderbureau daaraan stelt. Deze eisen staan vermeld in ons pedagogisch beleidsplan. Een voorwaarde voor de inschrijving is het overleggen van een verklaring van goed gedrag. Deze kun je bij de gemeente aanvragen. Deze kosten (€30,05) worden niet vergoed door Gastouderbureau GOOI EN FLEVOLAND. Bij een eventuele koppeling met een vraagouder wordt er vooraf aan de opvang een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd. Hierbij wordt er gekeken of jouw huis voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt. Je kunt hierbij denken aan beveiligde stopcontacten en weggeborgen schoonmaakmiddelen.